Over HSElife NL

HSElife NL is een uniek samenwerkingsverband tussen Nederlandse Olie- en Gasmaatschappijen. Uniek omdat er door samenwerking harmonisatie ontstaat van regels en regelgeving over Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit. Daarmee richten de maatschappijen hun blik op eenduidige informatie voor alle eigen medewerkers en Contractors, Onshore, Offshore en op kantoor. HSElife NL schept de voorwaarden waarmee de man op de werkvloer veilig kan werken, met aandacht voor gezondheid, milieu en kwaliteit. Doel: nul incidenten.

 

Achtergrond

Contractors werken meestal voor verschillende maatschappijen. Elke maatschappij vertelt zijn veiligheidsverhaal net iets anders. De Contractors worden daardoor geconfronteerd met een verscheidenheid aan HSE-informatie. Het verschil van inzichten en het verschil tussen de regels van alle maatschappijen kan leiden tot het onbewust maken van fouten. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, incidenten en ongelukken. In de afgelopen decennia hebben de maatschappijen in de Olie- en Gasindustrie belangrijke stappen gezet om de HSEQ performance (Health, Safety, Environment & Quality) te verbeteren en het aantal incidenten in de industrie te verminderen. Maar in de afgelopen jaren neemt het aantal incidenten niet meer af en blijft stabiel. Dit na een lange periode van afname. HSElife NL is ontstaan vanuit de overtuiging dat harmonisatie van maatregelen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu in de Olie- en Gasindustrie uiterst noodzakelijk is om opnieuw een dalende trend in te zetten van het aantal incidenten dat jaarlijks plaatsvindt. De maatschappijen die zich aangesloten hebben bij HSElife NL onderkennen dat er cruciale stappen moeten worden gezet. Daarom was het voor de meeste maatschappijen die onder de NOGEPA-paraplu werken een logische stap om zich aan te sluiten bij HSElife NL. Initiatiefnemers van HSElife NL zijn de The WAT Group, Centrica en Shell/NAM.

 

Implementatie HSElife NL

Implementatie van HSElife NL in de organisaties van de maatschappijen moet ervoor zorgen dat het aantal incidenten weer afneemt. Implementatie betekent in feite het integreren van HSElife NL in de cultuur van iedere maatschappij. HSElife NL moet namelijk een centrale plaats gaan innemen in ieder zijn werk. Iedere maatschappij communiceert in zijn organisatie over de gedachte achter het harmonisatietraject van HSElife NL. Deze gedachte is om van de Nederlandse Olie- en Gasindustrie de veiligste industrie te maken door regels, regelgeving en informatie te harmoniseren, door samen te werken met andere maatschappijen, best practices uit te wisselen en belangrijke HSE-informatie te delen. Daarnaast organiseert iedere maatschappij voor zijn personeel verschillende implementatie-activiteiten. Bijvoorbeeld presentaties en workshops, interactieve en klassikale trainingen, seminars en motivatiecampagnes.