Disclaimer

 

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

 

Geen garantie

Deze website en de daarop verstrekte informatie en bestanden worden aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Zij maken integraal deel uit van de database die de The WAT Group heeft aangelegd ten behoeve van haar relaties en (de partijen aangesloten bij) HSElife NL. Hoewel de The WAT Group de bestanden en informatie die zijn opgenomen op deze site met de grootste zorg heeft samengesteld, geeft de The WAT Group geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. Om afwijking van de bestanden en de daarin opgenomen informatie, van welke aard of in welke mate ook, uit te sluiten, is wijziging of aanvulling daarvan zonder voorafgaande toestemming van de The WAT Group niet toegestaan.

 

Intellectuele eigendomsrechten / beperking gebruik informatie en materialen HSElife NL

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en bestanden op deze website (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de brochures, video’s, E-zines, magazines, concepten, teksten, foto’s, illustraties en ander (beeld- of geluid-) materiaal, namen, logo’s, merken, domeinnamen en andere onderscheidingstekens) behoren toe aan de The WAT Group of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie en bestanden op deze website houdt uitdrukkelijk geen toestemming c.q. licentie in voor het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan. Dergelijke handelingen zijn voor derden die niet aangesloten zijn bij HSElife NL niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de The WAT Group. Ten einde de actualiteit van de in de bestanden opgenomen informatie en gegevens te waarborgen, mogen de bestanden door de partijen die bij HSElife NL zijn aangesloten slechts éénmalig gebruikt worden en uitsluitend voor het daartoe bestemde doel en met gebruikmaking van de door HSElife NL aangeboden media- en/of communicatiemiddelen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat de The WAT Group, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur of software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website (gebruik van) de informatie en bestanden die op of via deze website worden aangeboden; het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie of bestanden die aan de The WAT Group of aan u worden of zijn gezonden, de werking of het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website; en/of verlies van gegevens.

 

Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover de The WAT Group geen zeggenschap of controle heeft. De The WAT Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links op die websites. Deeplinking en/of framen van (onderdelen van) de website van de The WAT Group is niet toegestaan.

© The Wat Group 2016