Zoek & Elimineer
mogelijke gevaren!
gezamelijk of individueel

Hazard hunting

 

Hoe hou je jezelf en elkaar scherp

In je dagelijkse werkomgeving bevinden zich potentiële gevaren en condities. Al zijn we ons daar niet altijd van bewust en blijven daardoor veiligheidsrisico’s onopgemerkt. Gevaren sluipen zo ongemerkt in de dagelijkse routine. Maar wanneer je bewust uit deze dagelijkse routine stapt en kritisch naar alle risico’s kijkt, worden aandachtspunten zichtbaar. En dat is precies wat we doen met Hazard Hunting: risico’s in kaart brengen, bespreekbaar maken en vervolgens wegnemen.

In de toekomst kunnen deze risico’s voorkomen worden door procedures aan te passen. Ontzettend belangrijk, want potentiële gevaren kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen of het milieu. En daarbij is voorkomen nog altijd beter dan genezen!

Incidenten voorkomen

Werken binnen onze industrie betekent risicovol werk. Nalatigheid of onvolledige procedures kunnen potentiële gevaren veroorzaken. Dat geldt ook voor je omgevingsfactoren, denk hier bijvoorbeeld aan beweging, het verloop van de tijd of het weer. Door deze risico’s met Hazard Hunting in kaart te brengen, te bespreken en probleemoplossende maatregelen te treffen aan de hand van suggesties, zet je de eerste stap naar een veiligere werkplek. Potentiële risico’s vind je op alle werkplekken: Onshore, Offshore, onderweg en op kantoor. Door je ogen en oren open te houden streef je samen met jouw collega’s naar het voorkomen van incidenten op de werkvloer.

Aan de slag met Hazard Hunting

Het inzetten van Hazard Hunting draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van HSElife UNIO: het creëren van ‘Incident Free Operations’. Dropped Objects is één van de onderwerpen van Hazard Hunting waar je jezelf bewust maakt van je omgeving en waar je direct zelf mee aan de slag kunt.

 

HAZARD HUNTING VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Wat is Hazard Hunting?
Hazard Hunting is een programma waarbij risico’s in kaart gebracht worden door kritisch te kijken naar je werkomgeving met als doel de risico’s sterk te reduceren.

2. Waarom zou ik Hazard Hunting inzetten?
Door de risico’s, die je met Hazard Hunting in kaart kan brengen, terug te dringen realiseer je een veiligere werkplek. Incidenten kun je op die manier beter voorkomen.

3. Voor wie is Hazard Hunting geschikt?
Hazard Hunting is geschikt voor iedereen die werkzaam is op een onshore-, offshore locatie of op kantoor.

4. Moet ik alleen met Hazard Hunting aan de slag?
Binnen het bedrijf kan Hazard Hunting individueel of in teamverband worden opgepakt. Veelal geeft de leidinggevende instructies over de wijze waarop Hazard Hunting ingezet wordt.

5. Hoe werkt Hazard Hunting precies?
Kijk kritisch naar je werkomgeving en stap uit je dagelijkse routine. Alleen dan worden aandachtspunten pas goed zichtbaar. De potentiële gevaren die je tegenkomt vul je in op het rapportageformulier. Daarbij kun je ook suggesties geven om de risico’s te voorkomen of te reduceren.

6. Hoe vaak kan Hazard Hunting toegepast worden?
Hazard Hunting kan regelmatig toegepast worden. Zo blijf je alert op alle potentiële gevaren en wordt duidelijk of eerder in kaart gebrachte risico’s daadwerkelijk aangepakt zijn.