Dropped Objects

 

Verbeter de veiligheid

De campagne ‘Sherlock Holmes in the search of Drops’ heeft alles te maken met het verbeteren van het veiligheidsniveau binnen organisaties. Daarmee is de campagne dus ook geschikt voor alle medewerkers – Onshore, Offshore, onderweg en op het kantoor – binnen jouw organisatie. Om effectiviteit te garanderen, heeft de campagne een doorlooptijd van een jaar. Maar elke medewerker zal voor de rest van zijn/haar leven zich bewust zijn van zijn/haar werkomgeving.

 

Het doel

Met de campagne willen we bij alle organisaties binnen de industrie bewustwording over veiligheid creëren. Ook kan de campagne ingezet worden om de betrokkenheid van medewerkers bij veilig werken te vergroten. Belangrijke uitdagingen binnen deze campagne zijn dus het leren van situaties uit de praktijk en de kennis over veiligheid binnen organisaties vergroten. Want we willen na ons werk natuurlijk allemaal veilig en gezond naar huis. Wij streven er dan ook naar dat veilig werken voor iedereen net zo gewoon wordt als eten en ademen.

 

Inspecties en suggesties

Leidinggevenden kunnen talloze maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de veiligheid op een hoog niveau blijft. Maar om dat te realiseren is de input van alle medewerkers nodig. Ook van jou! Geef suggesties die binnen de organisatie gecombineerd kunnen worden met praktische maatregelen. Zoals het vastzetten van gereedschappen en het installeren van effectieve en beschermende apparatuur. De campagne ‘Sherlock Holmes in the search of Drops’ geeft je praktiche handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Maak de campagne bespreekbaar, ga de uitdaging samen met jouw collega’s aan en neem de huidige werkmethodes goed onder de loep. En wie weet wordt jij benoemd tot Sherlock Holms van de olie en gas industrie…

 

Durf eerlijk te zijn

De uitdaging die je met collega’s binnen de campagne aangaat, moet vooral een stimulerende zoektocht zijn, waarbij je elkaar durft aan te spreken op onveilige handelingen en situaties én durft in te grijpen. Zo draagt de campagne bij aan het creëren van een open cultuur binnen de organisatie, waarbij het voeren van dialogen en discussies over HSE en gevaarlijke situaties, de gewoonste zaak van de wereld is. Binnen een open cultuur zijn geen drempels om onveilige handelingen en situaties te rapporteren. Mensen zijn eerlijk tegen elkaar en maken verbeterplannen. Een cultuur waarbij je dus voor goede prestaties gaat. HSE en het streven naar Incident Free Operations moet per slot van rekening een centrale plaats innemen.