CAMPAGNE

 

Inleiding

Veiligheid, gezondheid en milieu staat op ieders prioriteitenlijst. Hoe zorgen we ervoor dat alle barrières geplaatst zijn en dat iedereen betrokken is bij de voorbereiding van het werk?

HSElife NL is een groot voorstander van een integrale aanpak bij het voorbereiden van een activiteit. Dit betekent dat alle betrokken partijen vanaf het allereerste moment tot aan het uitvoeren van de taak hierbij betrokken worden, moeten evalueren en ervan kunnen leren. We geven in vijf stappen aan om goed na te denken, te observeren, te handelen en te leren van en over een bepaald thema. Het is essentieel om betrokken te zijn en een open gesprek te voeren met alle belanghebbenden, op kantoor en op een locatie. Bekijk hieronder de presentatie voor een volledig overzicht van de campagne.

DOWNLOAD DE HSELIFE NL WEGWIJZER VOOR EEN SUCCESVOLLE CAMPAGNE EN HET CAMPAGNE HANDBOEK

Kenmerkend voor HSElife campagnes is het complete pakket aan handvatten en een duidelijke structuur. Campagnes zijn herkenbaar en worden ondersteund door promotiematerialen en andere tools. De duidelijke campagnestructuur bestaat uit de volgende vijf stappen:

10

FUNDAMENTALS FOR effective processsafety

INTEGRITY SAVES LIVES!
Klik op de icoontjes hieronder om de Fundamentals van Process Safety en hun korte uitleg te zien.

I. INFORMEER

128 mensen verloren het leven bij 56 incidenten die te maken hebben met procesveiligheid over een periode van tien jaar.
(Gegevens gerapporteerd door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), gepubliceerd 10/2020.)

De campagne ‘10 grondbeginselen voor effectieve procesveiligheid – Integriteit redt levens’ is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van het beheer van de integriteit van operationele systemen en processen waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt om ongeplande emissies te voorkomen die tot een ernstig incident kunnen leiden. De menselijke factor speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van incidenten met letsel tot gevolg. Daarom willen wij diegenen ondersteunen die in de frontlinie werken, in onderhoud en in boorteams werken.

Dit begint met het bespreken van de grondbeginselen die een factor zijn om de procesveiligheid te handhaven. Ze benadrukken bestaande goede werkmethoden om onveilige handelingen en omstandigheden te verminderen. En ze bepalen ons dagelijks handelen zodat procesveiligheidsincidenten worden voorkomen. Nadat de collega’s zijn geïnformeerd over de campagne en het doel ervan, kunnen we samen bepalen welke aspecten we onder de loep gaan nemen.

Leiderschap in veiligheid: de rol van de besluitvormers
Er hangt een prijskaartje aan (proces)veiligheid en het gaat gepaard met het accepteren van risico’s. Daarom moet veiligheid worden opgenomen als een kritisch criterium voor besluitvorming van alle leidinggevende. Want het niveau van de procesveiligheid van een installatie wordt in de eerste plaats bepaald door de beslissingen die tijdens de ontwikkelingsfase worden genomen. Ten tweede bij het op peil houden van de integriteit van installatiecomponenten tot het gewenste of vereiste niveau van onderhoud en upgrade naar de nieuwste normen. Leiderschap in veiligheid betekent dat bij alle strategische beslissingen rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen. Een leidinggevende op het gebied van veiligheid moedigt niet alleen maar aan en aanvaardt niet alleen maar input over hoe de beslissing een negatieve impact kan hebben op blootstelling, cultuur of systemen. Hij of zij stelt ook mechanismen in om dit soort informatie te verzamelen als standaard onderdeel van het besluitvormingsproces.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

CAMPAGNE HANDBOEK
CAMPAGNE ONSCREEN GROEPSPRESENTATIE
CAMPAGNE HANDOUT
CAMPAGNE LEIDRAAD MET PRAKTISCHE VOORBEELDEN
CAMPAGNE POSTER 5 OM TE ONTHOUDEN
CAMPAGNE VIDEO

 

II. OBSERVEER

Nu iedereen begrijpt wat de campagne ‘10 grondbeginselen voor effectieve procesveiligheid – Integriteit redt levens!’ inhoudt en er bepaald is welke aspecten onder de loep zullen worden genomen, kan er in de praktijk met de campagne gewerkt gaan worden. Dat betekent observeren van praktijksituaties. Welke gevaren zie je? Wat zijn de risico’s? Zijn er situaties waardoor de kans groot is dat er dodelijke slachtoffers vallen door procesveiligheidsincidenten? Wat valt je op en wat vinden je collega’s? Is het een normale situatie of zou het anders kunnen? Welke beslissingen van leidinggevenden die te maken hebben met veiligheid zouden tot onveilige situaties kunnen leiden? Gebruik de ‘on-the-spot’ checklist om aantekeningen te maken van je bevindingen. Maak foto’s van de situatie als dat nodig is, vraag hiervoor altijd toestemming aan de locatieverantwoordelijke of de supervisor. En bespreek je bevindingen. Gebruik de campagne leidraad met praktische voorbeelden en oplossingen voor meer duidelijkheid.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
CAMPAGNE LEIDRAAD MET PRAKTISCHE VOORBEELDEN
IMPLEMENTATIEPLAN

 

III. BESPREEK

Nu iedereen praktijksituaties heeft geobserveerd en aantekeningen heeft gemaakt, kunnen de bevindingen gezamenlijk worden besproken. Wat is je de afgelopen weken opgevallen? Wat willen we verbeteren en hoe kunnen we dat doen? Op basis van het bespreken van bevindingen en actiepunten kan een implementatieplan worden geschreven. Dit betekent ook duidelijke afspraken maken over acties, verantwoordelijkheden en tijdsplanning.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN

 

IV. IMPLEMENTEER

Zodra het implementatieplan klaar is en iedereen op de hoogte is van de verwachtingen, acties en verantwoordelijkheden, kunnen de afgesproken verbeteringen worden doorgevoerd. Door de verbeteringen als team onder woorden te brengen, waarbij ieders mening even waardevol en belangrijk is, is de betrokkenheid groot. Ideeën van de man/vrouw op de werkvloer kunnen leiden tot verbeteringen die organisatie breed doorgevoerd kunnen worden. Dat maakt de campagnestructuur van HSElife NL zo succesvol. Zorg dat je tijdens de implementatieperiode de voortgang en de effectiviteit van de doorgevoerde verbeteringen controleert. Maak foto’s van het resultaat, wanneer dat toegestaan is.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN

 

V. EVALUEER

Na de implementatieperiode wordt er geëvalueerd. Er wordt gekeken naar het overall verloop van de campagne ‘Keep them all’ en naar de verschillende facetten. Welke stappen zijn er gezet? Wat hebben we verbeterd? Wat hebben we geleerd? Wat kan er nog meer gedaan worden? Wat zijn de vervolgstappen?

Pak de actiepunten erbij, zoals ze in de ‘observatiefase’ en de ‘discussiefase’ geformuleerd zijn en bespreek de successen en nieuwe situaties uit de praktijk. De structuur van de HSElife campagnes is zo opgezet dat de campagne gemakkelijk een vervolg kan krijgen om verdere verbeteringen door te voeren.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN