Campagnes

 

Inleiding


Veiligheid, gezondheid en milieu staat op ieders prioriteitenlijst. Hoe zorgen we ervoor dat alle barrières geplaatst zijn en dat iedereen betrokken is bij de voorbereiding van het werk?

HSElife NL is een groot voorstander van een integrale aanpak bij het voorbereiden van een activiteit. Dit betekent dat alle betrokken partijen vanaf het allereerste moment tot aan het uitvoeren van de taak hierbij betrokken moeten worden, moeten evalueren en ervan leren. We geven vijf stappen om goed na te denken, te observeren, te handelen en te leren van een bepaald thema. Het is essentieel om betrokken te zijn en een open gesprek te voeren met alle belanghebbenden, op kantoor en op een locatie. Bekijk hieronder de presentatie voor een volledig overzicht van de campagne.

DOWNLOAD HET HSELIFE NL CAMPAGNEOVERZICHT >

DE “MIND YOUR STEP!” CAMPAGNE

Statistieken tonen aan dat de meerderheid (66%) van de valpartijen op hetzelfde niveau plaatsvinden als gevolg van uitglijden en struikelen. De overige 34% is vallen van een hoogte.

START de campagne door het introduceren van het onderwerp tijdens een HSE meeting of toolbox.

Gebruik hiervoor het ondersteunende materialen van HSElife. Presentaties, een Poster, Video’s, ze zijn allemaal te downloaden vanaf deze webpagina. Kies de materialen die passen bij de deelnemers en die technisch mogelijk zijn.
Wanneer beschikbaar, gebruik dan ook eigen materiaal zoals bijvoorbeeld foto’s van incidenten, zodat men de urgentie van het onderwerp nog duidelijker ziet en men zich in het onderwerp kan herkennen. Als hulpmiddel wordt het “Activity Sheet” aanbevolen, een formulier wat iedere deelnemer tijdens de gehele campagne kan gebruiken en op kan terug rapporteren.

DOWNLOAD DE ACTIVITY SHEET HIER >

Voor deze campagne is ook een Handout beschikbaar met een aantal belangrijke aandachtspunten voor supervisors en de professionals op de werkvloer.

DOWNLOAD DE HANDOUT HIER >

 

ONDERSTEUNENDE MATERIALEN

Presentaties

Presentaties
Het HSElife team heeft aan aantal ondersteunende presentaties gemaakt die tijdens een HSE meeting kunnen worden gebruikt. Het karakter en de opzet van HSE meeting verschilt per bedrijf. Gebruik het materiaal flexibel en afgestemd op de deelnemers.

1A – Een presentatie om de discussie te starten
1B  – Een presentatie met informatie (de antwoorden op de vragen)
1C – Een presentatie met suggesties  (ook als “ON THE SPOT” versie beschikbaar)

DOWNLOAD DE MATERIALEN HIER >

 

Poster

De “5 om the onthouden” poster vat de belangrijkste zaken van deze campagne samen. De poster is bij uitstek geschikt om de mensen op de werkvloer bij de campagne te betrekken. Gebruik hem bij de toolbox, Last Minute Risk Assessment of bij een andere gelegenheden.

DOWNLOAD THE POSTER HERE > >

 

Video

De reflective learning video “Sleep matters” is potentieel ook een optie om de campagne mee te starten. Van incidenten onderzoek weten we dat onvoldoende slaap, een van de factoren is waarom mensen uitglijden, struikelen en vallen.
De video is ontwikkeld door Shell en komt binnenkort ook in een Hearts & Minds versie beschikbaar.

DOWNLOAD DE VIDEO HIER >