CAMPAGNE

 

Inleiding

Veiligheid, gezondheid en milieu staat op ieders prioriteitenlijst. Hoe zorgen we ervoor dat alle barrières geplaatst zijn en dat iedereen betrokken is bij de voorbereiding van het werk?

HSElife NL is een groot voorstander van een integrale aanpak bij het voorbereiden van een activiteit. Dit betekent dat alle betrokken partijen vanaf het allereerste moment tot aan het uitvoeren van de taak hierbij betrokken worden, moeten evalueren en ervan kunnen leren. We geven in vijf stappen aan om goed na te denken, te observeren, te handelen en te leren van en over een bepaald thema. Het is essentieel om betrokken te zijn en een open gesprek te voeren met alle belanghebbenden, op kantoor en op een locatie. Bekijk hieronder de presentatie voor een volledig overzicht van de campagne.

DOWNLOAD DE HSELIFE NL WEGWIJZER VOOR EEN SUCCESVOLLE CAMPAGNE EN HET CAMPAGNE HANDBOEK

Kenmerkend voor HSElife campagnes is het complete pakket aan handvatten en een duidelijke structuur. Campagnes zijn herkenbaar en worden ondersteund door promotiematerialen en andere tools. De duidelijke campagnestructuur bestaat uit de volgende vijf stappen:

 

 
Image

 

I. INFORMEER

Gevaren ‘in the line of fire’ zijn een van de meest voorkomende in de olie- en gasindustrie
(gegevens gerapporteerd door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) over de periode2008-2017, gepubliceerd 8/2018 (rapport 459).

De campagne ‘Don’t get caught IN THE LINE OF FIRE’ is bedoeld om je bewust te maken van de gevaren die voor kunnen komen ‘in the line of fire’, om ze te leren herkennen en om elkaar te helpen uit de vuurlinie te blijven.

Dit begint met het bespreken van de grondbeginselen die een factor zijn om de procesveiligheid te handhaven. Ze benadrukken bestaande goede werkmethoden om onveilige handelingen en omstandigheden te verminderen. En ze bepalen ons dagelijks handelen zodat procesveiligheidsincidenten worden voorkomen. Nadat de collega’s zijn geïnformeerd over de campagne en het doel ervan, kunnen we samen bepalen welke aspecten we onder de loep gaan nemen.

Wat betekent ‘in the line of fire’?
In the line of fire (vuurlinie) betekent dat je je in een gevarenzone bevindt. In die gevarenzone kunnen er situaties voorkomen waarin je gewond kunt raken door iets dat onverwacht in beweging komt, waarbij gevaarlijke energie vrijkomt of waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Risicogebieden
De menselijke factor speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van incidenten met letsel tot gevolg. Daarom willen wij diegenen ondersteunen die in de frontlinie werken. Dit begint met het bespreken van de 8 risicogebieden van ‘in the line of fire’. Door vragen aan jezelf te stellen en door bewust te zijn van de gevaren verminder je onveilige handelingen en omstandigheden en houd je er goede werkmethoden op na. Nadat de collega’s zijn geïnformeerd over de campagne en het doel ervan, kunnen jullie samen bepalen welke aspecten jullie onder de loep nemen.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

CAMPAGNE HANDBOEK
CAMPAGNE ONSCREEN GROEPSPRESENTATIE
CAMPAGNE HANDOUT
CAMPAGNE POSTER 5 OM TE ONTHOUDEN
CAMPAGNE VIDEO

 

II. OBSERVEER

Nu iedereen begrijpt wat de campagne ‘Don’t get caught IN THE LINE OF FIRE’ inhoudt en er bepaald is welke aspecten onder de loep zullen worden genomen, kan er in de praktijk met de campagne gewerkt gaan worden. Dat betekent observeren van praktijksituaties. Welke gevaren zie je? Wat zijn de risico’s? Zijn er situaties waardoor de kans groot is dat er situaties voorkomen waarin je gewond kunt raken door iets dat onverwacht in beweging komt, waarbij gevaarlijke energie vrijkomt of waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Wat valt je op en wat vinden je collega’s? Is het een normale situatie of zou het anders kunnen? Gebruik de ‘on-the-spot’ checklist om aantekeningen te maken van je bevindingen. Maak foto’s van de situatie als dat nodig is, vraag hiervoor altijd toestemming aan de locatieverantwoordelijke of de supervisor. En bespreek je bevindingen.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN

 

III. BESPREEK

Nu iedereen praktijksituaties heeft geobserveerd en aantekeningen heeft gemaakt, kunnen de bevindingen gezamenlijk worden besproken. Wat is je de afgelopen weken opgevallen? Wat willen we verbeteren en hoe kunnen we dat doen? Op basis van het bespreken van bevindingen en actiepunten kan een implementatieplan worden geschreven. Dit betekent ook duidelijke afspraken maken over acties, verantwoordelijkheden en tijdsplanning.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN

 

IV. IMPLEMENTEER

Zodra het implementatieplan klaar is iedereen op de hoogte is van de verwachtingen, acties en verantwoordelijkheden, kunnen de afgesproken verbeteringen worden doorgevoerd. Door de verbeteringen als team onder woorden te brengen, waarbij ieders mening even waardevol en belangrijk is, is de betrokkenheid groot. Ideeën van de man/vrouw op de werkvloer kunnen leiden tot verbeteringen die organisatie breed doorgevoerd kunnen worden. Dat maakt de campagnestructuur van HSElife NL zo succesvol.
Zorg dat je tijdens de implementatieperiode de voortgang en de effectiviteit van de doorgevoerde verbeteringen controleert. Maak foto’s van het resultaat, wanneer dat toegestaan is.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN

 

V. EVALUEER

Na de implementatieperiode wordt er geëvalueerd. Er wordt gekeken naar het algehele verloop van de campagne ‘don’t get caught in the line of fire’ en naar de verschillende aspecten. Welke stappen zijn er gezet? Wat hebben we verbeterd? Wat hebben we geleerd? Wat kan er nog gedaan worden? Wat zijn de vervolgstappen?
Pak de actiepunten erbij, zoals ze zijn omschreven in de ‘observeerfase’ en de ‘discussiefase’, en bespreek de successen en nieuwe situaties uit de praktijk. De structuur van de HSElife NL campagnes is zo opgezet dat de campagne gemakkelijk een vervolg kan krijgen om verdere verbeteringen door te voeren.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATIEPLAN