Inleiding


Veiligheid, gezondheid en milieu staat op ieders prioriteitenlijst. Hoe zorgen we ervoor dat alle barrières geplaatst zijn en dat iedereen betrokken is bij de voorbereiding van het werk?

HSElife NL is een groot voorstander van een integrale aanpak bij het voorbereiden van een activiteit. Dit betekent dat alle betrokken
partijen vanaf het allereerste moment tot aan het uitvoeren van de taak hierbij betrokken worden, moeten evalueren en ervan kunnen
leren. We geven in vijf stappen aan om goed na te denken, te observeren, te handelen en te leren van en over een bepaald thema.
Het is essentieel om betrokken te zijn en een open gesprek te voeren met alle belanghebbenden, op kantoor en op een locatie.
Bekijk hieronder de presentatie voor een volledig overzicht van de campagne.

DOWNLOAD DE HSELIFE NL WEGWIJZER VOOR EEN SUCCESVOLLE CAMPAGNE EN HET CAMPAGNE HANDBOEK

Kenmerkend voor HSElife campagnes is het complete pakket aan handvatten en een duidelijke structuur. Campagnes zijn herkenbaar
en worden ondersteund door promotiematerialen en andere tools. De duidelijke campagnestructuur bestaat uit de volgende vijf
stappen:

I. INFORMEER
II. OBSERVEER
III. BESPREEK
IV. IMPLEMENTEER
V. EVALUEER

I. INFORMEER

Bij de helft van alle bedrijfsongevallen is er sprake van verwondingen aan handen en vingers. Wist je dat maar liefst 85% van alle ernstige verwondingen zijn verwondingen aan handen, pols en armen. Dat terwijl onze handen belangrijk – en vaak zelfs onmisbaar – zijn bij het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. De menselijke factor speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van incidenten met letsel aan handen en vingers als gevolg.

In deze ‘Keep them all!’ campagne staat centraal wat je kunt doen om verwondingen aan handen en vingers te voorkomen. Dat begint met het bespreekbaar maken van het onderwerp tijdens de start van de campagne. Er zijn verschillende ondersteunende en activerende promotiematerialen en tools beschikbaar. Denk aan poster, handout, een video en onscreen groepspresentatie. En erg belangrijk: ‘5 to remember’! Vijf punten om te onthouden om hand- en vingerincidenten te voorkomen.

Op het moment dat collega’s geïnformeerd zijn over de ‘Keep them all’ campagne en het doel van deze campagne, kan samen bepaald worden welke facetten beoordeeld gaan worden.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

CAMPAGNE HANDBOEK
CAMPAGNE ONSCREEN GROEPSPRESENTATIE
CAMPAGNE HANDOUT
CAMPAGNE POSTER
CAMPAGNE VIDEO
SAFETY GLOVES HANDLEIDING

 

II. OBSERVEER

Nu iedereen begrijpt wat de ‘Keep them all’ campagne inhoudt en er bepaald is welke facetten onder de loep genomen gaan worden, kan er in de praktijk met de campagne gewerkt gaan worden. Dat betekent observeren van praktijksituaties. Welke gevaren zie je?
Wat zijn de risico’s? Wat valt je op en wat vinden collega’s ervan? Is het een normale situatie of zou het anders kunnen? Gebruik de on-the-spot-‘ checklist om notities te maken van je bevindingen. Maak foto’s van de situatie als dat nodig is, vraag hiervoor altijd toestemming aan de locatieverantwoordelijke of de supervisor. En bespreek je bevindingen.

Ondersteunende middelen om te gebruiken:

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
SAFETY GLOVES GUIDE
IMPLEMENTATIEPLAN

 

III. BESPREEK

Nu iedereen praktijksituaties heeft geobserveerd, notities heeft gemaakt kunnen de bevindingen gezamenlijk besproken worden. Wat is er de afgelopen weken opgevallen? Wat willen we verbeteren en hoe kunnen we dat doen? Op basis van het bespreken van bevindingen, en actiepunten kan een implementatieplan geschreven worden. Dat betekent ook duidelijke afspraken maken over acties, verantwoordelijkheden en tijdplanning.

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
SAFETY GLOVES GUIDE
IMPLEMENTATIEPLAN

 

IV. IMPLEMENTEER

Zodra het implementatieplan gereed is en iedereen op de hoogte is van de verwachtingen, acties en verantwoordelijkheden, kunnen de afgesproken verbeteringen doorgevoerd worden. Door de verbeteringen in teamverband te formuleren, waarbij ieders mening even waardevol en belangrijk is, is de betrokkenheid hoog. Ideeën van de man/vrouw op de werkvloer kunnen leiden tot verbeteringen die organisatie breed doorgevoerd kunnen worden. Dat maakt de campagnestructuur van de HSElife campagnes zo succesvol.

Zorg dat je tijdens de implementatieperiode de voortgang en de effectiviteit van de doorgevoerde verbeteringen goed monitort. Maak foto’s van het resultaat, wanneer dat toegestaan is.

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
SAFETY GLOVES GUIDE
IMPLEMENTATIEPLAN

 

V. EVALUEER

Na de implementatieperiode wordt er geëvalueerd. Er wordt gekeken naar het overall verloop van de campagne ‘Keep them all’ en naar de verschillende facetten. Welke stappen zijn er gezet? Wat hebben we verbeterd? Wat hebben we geleerd? Wat kan er nog meer gedaan worden? Wat zijn de vervolgstappen?

Pak de actiepunten erbij, zoals ze in de ‘observatiefase’ en de ‘discussiefase’ geformuleerd zijn en bespreek de successen en nieuwe situaties uit de praktijk. De structuur van de HSElife campagnes is zo opgezet dat de campagne gemakkelijk een vervolg kan krijgen om verdere verbeteringen door te voeren.

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
SAFETY GLOVES GUIDE
IMPLEMENTATIEPLAN