Een open gesprek

 

EEN OPEN GESPREK

Vaak wordt pas op de installatie of locatie duidelijk of het werk goed is voorbereid. En of de voorbereiding leidt tot een veilige uitvoering van de werkzaamheden.


Door alle belanghebbenden in dit proces erbij te betrekken, wordt ervoor gezorgd dat we de risico’s beter leren kennen, herkennen en beheersen. Een open gesprek, op de werkplek zelf, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het risicobewustzijn en dus aan de veiligheid van werken. Want bezig zijn met veiligheid betekent continu willen verbeteren.

 

In praktijk

Regelmatig komen er bezoekers op de installaties of locaties. Deze bezoekers kunnen op de locatie met medewerkers in gesprek gaan om ideeën of gedachten over de veiligheid van werken uit te wisselen. Door deze informele en OPEN GESPREKKEN, kunnen we verbeteringen of veranderingen doorvoeren die de kwaliteit en de veiligheid van het werk ten goede komen. Naar elkaar luisteren, en begrip tonen voor elkaars situatie is hierbij een eerste vereiste.

Communicatie is dus de eerste stap in het proces. Hiermee besteden we Aandacht aan Risico’s en vervolgens Evalueren we samen de risico’s.

CARE - zorg voor elkaar is het uitgangspunt!