Thema's

 

Inleiding


Veiligheid, gezondheid en milieu staat op ieders prioriteitenlijst. Hoe zorgen we ervoor dat alle barrières geplaatst zijn en dat iedereen betrokken is bij de voorbereiding van het werk?

HSElife NL is een groot voorstander van een integrale aanpak bij het voorbereiden van een activiteit. Dit betekent dat alle betrokken partijen vanaf het allereerste moment tot aan het uitvoeren van de taak hierbij betrokken moeten worden, moeten evalueren en ervan leren. We geven vijf stappen om goed na te denken, te observeren, te handelen en te leren van een bepaald thema. Het is essentieel om betrokken te zijn en een open gesprek te voeren met alle belanghebbenden, op kantoor en op een locatie. Bekijk hieronder de presentatie voor een volledig overzicht van de campagne.

DOWNLOAD HET HSELIFE NL CAMPAGNEOVERZICHT >

DE “MIND YOUR STEP!” CAMPAGNE

Statistieken tonen aan dat de meerderheid (66%) van de valpartijen op hetzelfde niveau plaatsvinden als gevolg van uitglijden en struikelen. De overige 34% is vallen van een hoogte.

START de campagne door het introduceren van het onderwerp tijdens een HSE meeting of toolbox.

Gebruik hiervoor het ondersteunende materialen van HSElife. Presentaties, een Poster, Video’s, ze zijn allemaal te downloaden vanaf deze webpagina. Kies de materialen die passen bij de deelnemers en die technisch mogelijk zijn.
Wanneer beschikbaar, gebruik dan ook eigen materiaal zoals bijvoorbeeld foto’s van incidenten, zodat men de urgentie van het onderwerp nog duidelijker ziet en men zich in het onderwerp kan herkenenen. Als hulpmiddel wordt het “Activity Sheet” aanbevolen, een formulier wat iedere deelnemer tijdens de gehele campagne kan gebruiken en op kan terug rapporteren.

DOWNLOAD DE ACTIVITY SHEET HIER >

Voor deze campagne is ook een Handout beschikbaar met een aantal belangrijke aandachtspunten voor supervisors en de professionals op de werkvloer.

DOWNLOAD DE HANDOUT HIER >

 

ONDERSTEUNENDE MATERIALEN

Presentaties

Presentaties
Het HSElife team heeft aan aantal ondersteunende presentaties gemaakt die tijdens een HSE meeting kunnen worden gebruikt. Het karakter en de opzet van HSE meeting verschilt per bedrijf. Gebruik het materiaal flexibel en afgestemd op de deelnemers.

1A – Een presentatie om de discussie te starten
1B  – Een presentatie met informatie (de antwoorden op de vragen)
1C – Een presentatie met suggesties  (ook als “ON THE SPOT” versie beschikbaar)

DOWNLOAD DE MATERIALEN HIER >

 

Poster

The “5 to remember” poster summarizes the main issues of this campaign. The poster is ideally suited to involve the people on the shop floor in the campaign. Use it with the toolbox, Last Minute Risk Assessment or on other occasions.

DOWNLOAD THE POSTER HERE > >

 

Video

Poster
De “5 om the onthouden” poster vat de belangrijkste zaken van deze campagne samen. De poster is bij uitstek geschikt om de mensen op de werkvloer bij de campagne te betrekken. Gebruik hem bij de toolbox, Last Minute Risk Assessment of bij een andere gelegenheden.

DOWNLOAD DE VIDEO HIER >